Valmennus 1a: 35 laululeikkiä (Finnish Edition) by Susanna Király

By Susanna Király

Zoltán Kodályn musiikkikasvatusfilosofian periaatteisiin kuului ajatus siitä, että jokaisella lapsella tulisi olla oikeus ja mahdollisuus musiikin kielen oppimiseen ja tämän oppimisen tulisi tapahtua lapselle luonnollisella ja helpolla toimintatavalla.

Susanna Királyn tavoitteena on ollut kehittää tietokoneavusteinen Kodályn ajatuksiin pohjautuva opetusmenetelmä musiikin teorian ja säveltapailun perustason oppimiseksi hyvin ja tehokkaasti.

Susanna Király on kehittänyt kuusi-osaisen Prima Vista oppikirja-sarjan ja teki aiheesta myös väitöskirjan Helsingin yliopistossa keväällä 2012. (Computer-aided Ear-training: a latest method of Kodály’s track academic Philosophy).

’Valmennus 1a’ kirja on Prima Vista sarjan valmentava materiaali ja se sisältää 35 säveltapailun tehtäväosiota. Tehtävät ovat suomalaiset ja unkarilaiset lastenlaulut ja sopivat aloittelijoille, jotka haluavat oppia lukemaan ja kirjoittamaan nuotteja. Kirjan alussa ovat tehtäväsivut ja toisessa osassa ovat vastaussivut. Siksi kirja sopii hyvin sekä luokkaopetukseen että omatoimiseen opiskeluun. Jokaisen lastenlaulun kuuluu leikki tai peli.

Zoltán Kodály philosophy of tune schooling rules was once the concept that each baby must have the correct and the chance to profit the language of track, and this studying may still happen a toddler in a ordinary and simple means of working.

Susanna Király’s objective was once to enhance a style for tune conception and ear education studying the fundamental point good and successfully in accordance with the Kodály process. Király has built a six-part Prima Vista textbook sequence and was once at the doctoral dissertation on the college of Helsinki within the spring of 2012. (Computer-aided Ear-training: a latest method of Kodály's tune academic Philosophy).

‘Valmennus 1a’ booklet is the preparatory fabric of Prima Vista sequence and contains a 35 ear education initiatives. those projects are Finnish and Hungarian kid's songs, and they're appropriate for novices who are looking to learn how to learn and write tune. activity pages are first and foremost of the publication and within the moment half are the reply pages. that is why the publication is easily fitted to either the study room and for self-study. to every music belongs a game.

Show description

Read Online or Download Valmennus 1a: 35 laululeikkiä (Finnish Edition) PDF

Similar finnish ebooks books

Pariisista pohjoiseen (Finnish Edition)

Matilda ja Outi palaavat pian Pariisin. He ovat nuoria ja rakastuneita. Elämä hymyilee. Matilda uskoo jo löytäneensä ihanteellisen tavan yhdistää opinnot, seurustelu ja työ,kun Outin organisoima viikonloppu johtaa yllättävään tapaamiseen, joka mullistaa jälleen kerran hänen elämänsä. Hän joutuu hankalien päätösten eteen.

Novelleja (Finnish Edition)

HardPress vintage Books sequence

Kiinan sanakirja: Aihepohjainen lähestyminen (Finnish Edition)

Oletko edistynyt oppija, joka etsii uutta sanastoa opittavaksi? Vai oletko jonkin alan ammattilainen, joka kaipaa erityissanastoa? Siinä tapauksessa tämä kirja on juuri sinua varten. Tämä sanakirja tarjoaa sanat sekä lausahdukset viimeisintä yksityiskohtaa myöten. Sanastot on järjestetty aiheittain, jotta voit helposti valita mitä haluat oppia ensimmäiseksi.

Extra info for Valmennus 1a: 35 laululeikkiä (Finnish Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.53 of 5 – based on 28 votes