Punaryssä (Finnish Edition) by Mirko Harjula

By Mirko Harjula

Sata vuotta sitten maailma kuohuu sodissa ja vallankumouksissa. Sakipoika syrjäisen suuriruhtinaskunnan suurkaupungista ajelehtii tapahtumien laineilla pitkin maailmansotien rintamia, vallankumouksen verilöylyjä ja sekavia sisällissotia. Aina on parempi surmata kuin tulla surmatuksi. Aatteet ja armeijat pettävät aina, mutta onneksi silkalla vihallakin pärjää. Onni on lopulta yksiö Kalliossa, Pobeda kadulla parkissa ja iltakalja kulmakapakassa.

Punaryssä on taksiyrittäjänä, historiantutkijana, tietokirjailijana ja kääntäjänä vaihtelevasti menestyneen Mirko Harjulan ensimmäinen yritys esitellä kiinnostuksensa kohteena olevaa aikakautta kaunokirjallisin keinoin.

Show description

Read more

Valmennus 1a: 35 laululeikkiä (Finnish Edition) by Susanna Király

By Susanna Király

Zoltán Kodályn musiikkikasvatusfilosofian periaatteisiin kuului ajatus siitä, että jokaisella lapsella tulisi olla oikeus ja mahdollisuus musiikin kielen oppimiseen ja tämän oppimisen tulisi tapahtua lapselle luonnollisella ja helpolla toimintatavalla.

Susanna Királyn tavoitteena on ollut kehittää tietokoneavusteinen Kodályn ajatuksiin pohjautuva opetusmenetelmä musiikin teorian ja säveltapailun perustason oppimiseksi hyvin ja tehokkaasti.

Susanna Király on kehittänyt kuusi-osaisen Prima Vista oppikirja-sarjan ja teki aiheesta myös väitöskirjan Helsingin yliopistossa keväällä 2012. (Computer-aided Ear-training: a latest method of Kodály’s track academic Philosophy).

’Valmennus 1a’ kirja on Prima Vista sarjan valmentava materiaali ja se sisältää 35 säveltapailun tehtäväosiota. Tehtävät ovat suomalaiset ja unkarilaiset lastenlaulut ja sopivat aloittelijoille, jotka haluavat oppia lukemaan ja kirjoittamaan nuotteja. Kirjan alussa ovat tehtäväsivut ja toisessa osassa ovat vastaussivut. Siksi kirja sopii hyvin sekä luokkaopetukseen että omatoimiseen opiskeluun. Jokaisen lastenlaulun kuuluu leikki tai peli.

Zoltán Kodály philosophy of tune schooling rules was once the concept that each baby must have the correct and the chance to profit the language of track, and this studying may still happen a toddler in a ordinary and simple means of working.

Susanna Király’s objective was once to enhance a style for tune conception and ear education studying the fundamental point good and successfully in accordance with the Kodály process. Király has built a six-part Prima Vista textbook sequence and was once at the doctoral dissertation on the college of Helsinki within the spring of 2012. (Computer-aided Ear-training: a latest method of Kodály's tune academic Philosophy).

‘Valmennus 1a’ booklet is the preparatory fabric of Prima Vista sequence and contains a 35 ear education initiatives. those projects are Finnish and Hungarian kid's songs, and they're appropriate for novices who are looking to learn how to learn and write tune. activity pages are first and foremost of the publication and within the moment half are the reply pages. that is why the publication is easily fitted to either the study room and for self-study. to every music belongs a game.

Show description

Read more